Thông tin khóa học-Khóa học về ngôn ngữ


                 

Khóa học Cơ bản
Tài liệu dạy học 1. 當代中文課程(Quyển 1)

2. 看圖學中文語法(Quyển 1)

3. 遊戲學華語 (僑委會)

4. 新版實用視聽華語(Quyển 1)

5. Tài liệu giáo viên biên soạn
Mục tiêu dạy học 1. Nhận biết được phiên âm hoặc hệ thống chú âm, nắm bắt được cách phát âm và thanh điệu của các từ ngữ cơ bản

2. Hỏi đáp trong những cuộc đối thoại đơn giản thường ngày. Ví dụ có thể dùng tiếng Trung tự giới thiệu bản thân và người khác, mua hàng, miêu tả vật phẩm, vị trí, thuê nhà và gọi món.

3. Nhận biết và đọc được từ vựng cơ bản trong cuộc sống hằng ngày.

4. Vận dụng những cấu trúc câu đơn giản đã học, viết được câu ngắn gọn.