Thời gian bắt đầu khóa học


   


Các khóa học Khóa mùa xuân Khóa mùa hạ Khóa mùa thu Khóa mùa đông
Thời gian khóa học 2020.03.02
       ▼
2020.05.22
2020.06.01
       ▼
2020.08.21
2020.08.31
       ▼
2020.11.20
2019.12.02
       ▼
2020.02.22
Thời hạn báo danh
(Học viên cần xin visa)
2020.12.01
       ▼
2020.01.20
2020.03.01
       ▼
2020.04.20
2020.06.01
       ▼
2020.07.20
2019.09.01
       ▼
2019.10.20
Thời hạn báo danh
(Học viên không cần xin visa)
2020.01.01
       ▼
2020.02.20
2020.04.01
       ▼
2020.05.20
2020.07.01
       ▼
2020.08.20
2019.10.01
       ▼
2019.11.20
Tổng số giờ học 180 giờ
Số lượng học viên 3~8 người
(Tùy vào đặc điểm từng lớp học
(một số tiết học cùng các lớp khác),
số lượng học viên có thể vượt quá 8 người)
Học phí
(1 USD= 30 NTD)
32400
(≒1,080USD)
Thời gian lên lớp Mỗi tuần 15 giờ
Ghi chú 4/2-3
(Thur. ~ Fri.)
Tết Thanh Minh
6/25-26(Thur. ~ Fri.)
Tết Đoan Ngọ
10/1-2(Thur. ~ Fri.)
Tết Trung Thu

10/9
(Fri.)
Quốc Khánh
12/25(Wed.)
Giáng Sinh

2020.1.1(Wed.)
Tết Dương lịch

2020.1.24 ~ 1.29
Tết Âm lịch