header>

Bảng thu học phí khóa học từ sau 3/2020


Phân loại khóa học Tổng số giờ lên lớp Số lượng học viên Học phí
Lớp phổ thông 180 giờ 3~8 người 32,400 Đài tệ (NTD)(1,080USD)
Lớp tự chọn 72 giờ 3~8 người 17,280 NTD(576USD)
Lớp các nhân Dựa theo yêu cầu cá nhân 1 người Theo yêu cầu cá nhân
600 NTD (20USD)/giờ
Lớp hè 100 giờ 6~10 người 20,000 Đài tệ(666.6USD)
Phí báo danh 500 NTD(16.67 USD) (học sinh cũ được miễn)
Phí kiểm tra xếp lớp 700NTD(23.3USD)

Lưu ý: Dựa theo tỷ giá quy đổi được công bố, tỷ giá của đồng đô la Đài Loan mới và đô la Mỹ ước tính khoảng 30 NTD=1USD.

Giới thiệu các lớp


Lớp Lớp phổ thông
Số giờ 15 giờ/ tuần
Tổng số giờ 180 giờ
Nói rõ về đối tượng tuyển sinh Khoá học được thiết kế nhắm vào những học viên nước ngoài muốn đến Đài Loan học tiếng Trung, mỗi tuần lên lớp 15 giờ. Nội dung khóa học bao gồm học ngôn ngữ, lớp văn hoá tuỳ chọn và các lớp học về những dịp lễ tết, chúng tôi sẽ dựa vào trình độ của học viên để sắp xếp vào các lớp: Cơ bản, Sơ cấp, Trung cấp hoặc Trung cao cấp.
Lớp Lớp tự chọn
Số giờ 6 giờ/ tuần
Tổng số giờ 72 giờ
Nói rõ về đối tượng tuyển sinh Khoá học được thiết kế phù hợp với yêu cầu của học viên, mỗi tuần lên lớp ít nhất 4 giờ. Nhưng đối với các học viên cần xin visa, mỗi tuần vẫn phải lên lớp 15 giờ (bao gồm các lớp học tiếng Trung và các lớp văn hoá) để phù hợp quy định của Bộ Giáo Dục.
Lớp Lớp cá nhân
Số giờ Dựa theo yêu cầu của học viên, nhưng mỗi tuần lên lớp ít nhất 4 giờ.
Tổng số giờ Dựa theo yêu cầu cá nhân
Nói rõ về đối tượng tuyển sinh Khoá học được thiết kế phù hợp với yêu cầu của học viên, mỗi tuần lên lớp ít nhất 4 giờ. Nhưng đối với những học viên cần xin visa, mỗi tuần vẫn phải lên lớp 15 giờ (bao gồm các lớp học tiếng Trung và các lớp văn hoá) để phù hợp quy định của Bộ Giáo Dục.
Lớp Lớp tập trung hè
Số giờ 20 giờ/ tuần
Tổng số giờ 100 giờ
Nói rõ về đối tượng tuyển sinh Đối tượng nhắm vào những học viên nước ngoài đến Đài Loan học tiếng Trung ngắn hạn vào kỳ nghỉ hè, mỗi tuần lên lớp 20 giờ, nội dung khóa học bao gồm học ngôn ngữ, trải nghiệm văn hoá và tham gia các hoạt động ngoại khóa, chúng tôi sẽ dựa vào trình độ học viên để sắp xếp vào các lớp Cơ bản hoặc Sơ cấp.