Cách thức xin nhập học


Đối tượng tuyển sinh

 Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trên 16 tuổi đều có thể đăng ký


Mỗi tuần lên lớp ít nhất 15 giờ。

*Hồ sơ đăng ký
1. Biểu mẫu đăng ký:Có thể tải trực tiếp mẫu đăng ký tại trang web của trung tâm. Phương thức gửi mẫu đăng ký : thông qua bựu điện, FAX hoặc E-mail.
2. Chứng minh năng lực tài chính:Tối thiểu 2500 USD hoặc qui đổi tương đương thành tiền tệ của quí quốc có trong tài khoản ngân hàng để chứng minh.
3. Hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú: Trường hợp khi đăng ký vẫn chưa có Hộ chiếu, có thể bổ sung khi nhập học .
4. Văn bằng có liên quan về trình độ học vấn cao nhất tại thời điểm đăng ký.Mỗi tuần lên lớp ít nhất 15 giờ。

*Hồ sơ đăng ký
1. Biểu mẫu đăng ký:Có thể trực tiếp tải mẫu đăng ký tại trang web của trung tâm. Phương thức gửi mẫu đăng ký : thông qua bựu cục, FAX hoặc E-mail.
2. Hộ chiếu hoặc giấy phép cư trú.
3. Văn bằng có liên quan về trình độ học vấn cao nhất tại thời điểm đăng ký.Norway


*Chú ý các điều sau
1. Thời gian vắng mặt (bao gồm vắng không phép và có phép vì việc riêng) vượt quá 1/5 thời lượng khóa học theo qui định sẽ không được cấp giấy chứng nhận của khóa học đó.
2. Trường hợp đến muộn hoặc vắng mặt, giáo viên không có nghĩa vụ dạy bù.
3. Có việc riêng không thể lên lớp, cần báo cho nhân viên hành chính trước giờ lên lớp 1 giờ. Nếu nghỉ ốm cần phải bổ sung giấy chẩn đoán của bệnh viện hoặc chứng nhận của bác sĩ sau khi đi học trở lại. Sau khi xác minh đầy đủ các loại giấy tờ trên, học viên phải liên hệ với giáo viên sắp xếp lịch học bù; Trường hợp xin nghỉ vì việc riêng không được dạy bù.
4. Trường hợp có việc quan trọng xin vắng liên tiếp 3 ngày trở lên, phải trình bày các loại giấy tờ có liên quan đã qua chứng nhận. Sau khi xác minh đầy đủ các loại giấy tờ trên,nếu học viên có nhu cầu học bù phải chủ động thông báo cho giáo viên đang phụ trách giảng dạy mình để sắp xếp thời gian học bù và buộc phải chi trả thêm các khoảng phí bổ sung khác ngoài khoảng học phí theo qui định ban đầu.
5. Các trường hợp sau đây không được tiếp tục đăng ký khóa học:
    a.Thời gian vắng mặt trong một học kỳ(bao gồm xin phép vắng)đạt 36 giờ (1/5 thời lượng khóa học)
    b.Thành tích cuối kỳ không đủ 60 điểm.
   c.Thái độ và hành vi khi lên lớp không tốt,ảnh hưởng nghiêm trọng đến các bạn học khác.
6. Các trường hợp bắt buộc thôi học.
   a.Thực hiện các hành vi sai trái như trộm cắp, đánh nhau, lạm dụng rượu,các chất gây ghiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của trường.
    b.Cố ý phá hoại của công.
    c.Lao động, làm thêm trái phép.
   d.Các trường hợp khác: căn cứ các qui định của nhà trường. (nơi bạn tham gia khóa học)I、Hoàn trả toàn phần
    1、 Đã đóng học phí nhưng trung tâm khổng thể mở lớp như dự kiến.
    2、 Người thân, anh chị em kết hôn hoặc lâm trọng bệnh cần phải về nước, chưa xin phép gia hạn visa, thời gian lên lớp chưa đến 2 tuần.
    3、 Học viên lâm trọng bệnh hoặc xảy ra tai nạn giao thông, thời gian lên lớp chưa đến 2 tuần.
    4、 Học viên không thể xin cấp visa hoăc gia hạn visa, trong vòng 3 tháng quyết định không trở lại Đài Loan để tiếp tục học.

II、Các yếu tố cá nhân không thể tiếp tục học, học phí sẽ được hoàn trả căn cứ theo qui định của bộ Giáo dục:

Hoàn phí Kỳ hạn hoàn trả học phí
70% Từ sau khi đăng ký đến trước khi khóa học khai giảng
50% Chưa đến 1/3 thời lượng khóa học
Không hoàn phí Vượt quá 1/3 thời lượng khóa học
Chú ý: Du học sinh tạm nghỉ học, thôi học hoặc mất tư cách học viên, nhà trường sẽ lập tức thông báo đến Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự và Cục Cảnh sát Thành phố Gia Nghĩa, ngay cả việc thông báo đến Bộ Giáo dục Đài Loan cũng sẽ được tiến hành ngay sau đó.